Výzva MAS – Prevencí ke zvyšování bezpečnosti I – výsledky hodnocení
8.3.2018
Výzva MAS – Prevencí ke zvyšování bezpečnosti II
23.3.2018 


Seznam přijatých žádostí ve Výzvě č.3

MAS Český sever přijala celkem 43 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Žádosti, které vyhoví kontrole přijatelnosti a administrativní kontrole, budou předmětem hodnocení výběrové komise MAS. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem dne 25. května 2018.

Kancelář MAS Český sever, z. s.


Dokument ke stažení

 Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva č. 3