ITI – Integrované územní investice
6.8.2020
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2020
3.9.2020
ITI – Integrované územní investice
6.8.2020
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ – ZÁŘÍ 2020
3.9.2020

Aktuality


 Školy na severu usilují o  modernizaci učeben

Dotace pomohou školám zmodernizovat učebny pro odborné vzdělávání: Místní akční skupina Český Sever se sídlem ve Varnsdorfu přijala od zřizovatelů škol ve výběžku 11 žádostí o dotaci, která je zaměřená na zlepšování dostupnosti vzdělání a  zvyšování  kvality vzdělávání.

 Jedná se Výzvu č. 8, kterou připravila a vyhlásila MAS Český sever  v rámci operačního programu s názvem Integrovaný regionální operační program (tzv. IROP).  Příjem žádostí proběhl v období 4. 5. 2020 až 26. 6. 2020. Celková výše požadovaných  způsobilých výdajů činí 18 653 429 Kč. Jedna z hlavních výhod finančních nástrojů IROP ve srovnání s jinými dotační programy je výše poskytnuté dotace a to ve výši 95%. Celková výše alokace této výzvy je 14.286.027 Kč.

 

Základní škola Tyršova v Rumburku si žádá o prostředky na modernizaci učebny fyziky a chemie. Základní škola Edisonova Varnsdorf podala projekt na vybudování a vybavení multifunkční učebny pro výuku odborných předmětů - Fyzika, ICT.  Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF si připravila hned 2 projekty a to na  vybavení dílny odborného výcviku CNC strojem a na dovybavení odborných učeben metrologie, mechatroniky a elektrotechniky. Základní škola Dolní Podluží usiluje o  vybavení učebny fyziky a chemie. Interaktivní základní škola Karlova Varnsdorf plánuje  rekonstrukci jazykovo-počítačové učebny. Město Česká Kamenice si žádá o peníze na jazykovou laboratoř, modernizaci a vybavení učeben přírodních věd a  pro technické a řemeslné obory (vč. robotiky).  Základní škola Staré Křečany by chtěla vybudovat  IT učebnu, bezbariérové WC a bezbariérový výtah.

V tuto chvíli probíhá formální  a  obsahové hodnocení žádostí.  Jednotliví žadatelé se o výsledcích dozvědí v průběhu prvního čtvrtletí tohoto školního roku

 

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Štefáčková

mobil: 702 117 891 nebo 724 778 296

E-mail: stefackova@masceskysever.cz