Loutkový festival v Dolní Poustevně
17.9.2016
Propagační výstava drobného zvířectva
5.10.2016
Loutkový festival v Dolní Poustevně
17.9.2016
Propagační výstava drobného zvířectva
5.10.2016

Aktuality


 


Sociální podnikání bylo tématem FLE

Festival lokální ekonomiky ve Chřibské se zabýval sociálním podnikáním a sociálním zemědělstvím. Organizátorem akce byla MAS Český sever ve spolupráci s Městem Chřibská. Smyslem festivalu je snaha o oživení místní ekonomiky formou obnovy místní produkce. Partnerem festivalu byla Celostátní síť pro venkov. Součástí festivalu byl farmářský trh regionálních produktů, který finančně podpořil Ústecký a Liberecký kraj.

Smyslem festivalu je snaha o oživení místní ekonomiky formou obnovy místní produkce a různých dalších aspektů společenského života. Snažíme se pomáhat tam, kde je k tomu největší potenciál, a proto jsme za hlavní letošní téma zvolili sociální zemědělství a sociální podnikání.

Na IV. Národní konferenci, která tvoří hlavní program festivalu, jsme pozvali řadu fundovaných odborníků z celé České republiky s osobními zkušenostmi při zakládání a provozování sociálních firem, zaměstnávajících osoby, znevýhodněné na trhu práce. Aby byla paleta přednášek komplexní, doplnili jsme přednášky o vystoupení, informující o možnostech čerpání finančních dotací z fondů EU na založení sociálních firem.

Festival každoročně doprovází farmářský trh regionálních produktů, určený široké veřejnosti a doprovázený kulturním programem. Letošní farmářský trh finančně podpořil Ústecký kraj a Liberecký kraj.

Prezentace všech přednášejících jsou uveřejněny na konci této aktuality.

Dana Dudková
MAS Český sever, z. s.

Tisková zpráva MAS 7/2016
9. 2016


Profily přednášejících:

Mgr. Jakub Mareš je spoluzakladatelem Impact Hubů v Praze, Brně a Ostravě. Jeho přednáška byla o sociálním podnikání a o hlavních faktorech úspěchu uskutečněných konkrétních projektů.

Mgr. Eliška Hudcová je vystudovaná antropoložka a sociální pracovnice. Během studia zapojila do mezinárodního projektu Multifunkční zemědělství v Evropě. V příspěvku představila sociální zemědělství, co vše se na tomto poli v ČR zatím podařilo a co se dále chystá.

Ing. Martin Kučera pracuje v MAS Český sever. Zabývá se dotační politikou, především Integrovaným regionálním operačním programem. V jeho příspěvku zaznělo, jaké jsou možnosti pro získání dotace na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Miroslav Řebíček je ředitelem společnosti CEDR – komunitní centrum, která podporuje vzdělanost, profesní rozvoj, zaměstnanost, dobrovolnictví, odstraňování bariér na trhu práce, integraci minorit do společnosti a zamezení sociálnímu vyloučení osob. Jeho přednáška nás seznámila s možností čerpání finančních prostředků z OP Zaměstnanost.

Ing. Mgr. Marek Hartych je absolventem Biologické fakulty v Českých Budějovicích a České zemědělské univerzity v Praze, pracuje v MAS Český sever, z.s. Od roku 2008 se věnuje krajinotvorným projektům ve spolupráci s místními zemědělci  Jeho přednáška byla o finančních nástrojích poskytovaných Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem.

Mgr. Terezie Mertlíková představila společnost Trutnovská zeleňjež se hlásí k principům sociálního podnikání, je členem sítě TESSEA, držitelem značky Ethnicfriendly zaměstnavatel a realizuje projekt Lesní práce – sociální podnik rovných příležitostí, jehož cíle je zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin obyvatel.

Mgr. Markéta Dvořáková, DiS. je ředitelkou MAS Brdy – Vltava a dlouhodobě se věnuje rozvoji sociální oblasti v území, ve kterém tato MAS působí. Hovořila o možnostech mikroregionů v řešení sociální problematiky.

Mgr. Juraj Grňo je absolventem Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 2009 spoluzaložil nevládní organizaci Silezika. Působí převážně na území bývalého okresu Jeseník v česko-polském pohraničí, kde se zabývá ochranou přírody a krajiny. Jeho přednáška byla o perspektivě uplatnění nízkokvalifikovaných lidí při revitalizaci krajiny.

Ing. Antonín Nekvinda působí od roku 2010 v neziskové organizaci Sdružení Neratov, o. s. Je jedním ze strůjců transformace Sdružení Neratov do sociálního podnikání a zemědělství. Od roku 2011 je výkonným předsedou o. s. PONS 21, které si klade za cíl pomáhat chudým a handicapovaným lidem. Přestavil příklady dobré praxe Sdružení Neratov, o.s.

Jaroslav Lenhart je vedoucím zahradníkem na Svobodném statku na soutoku, který v souvislosti s Camphillem na soutoku utváří cíle v malé vesničce České Kopisty u Terezína ve spolupráci s lidmi se speciálními potřebami. Snaží se o znovuobjevení zemědělské role ve společnosti. Přednáška byla o roli zemědělského podniku v sociálním organismu.


Dokumenty ke stažení

  Co děláme v MASCE Brdy-Vltava (pptx 12.91 MB)
  Prezentace sociální podnik IROP (pptx 224.13 KB)
  Prezentace sociální podnik OPZ (pptx 702.07 KB)
  Sdružení Neratov-prezentace2016 (pptx 6.08 MB)
  Sociální zemědělství 2016_09_24 (pptx 6.64 MB)
  Sociální_podnikání_Jakub_Mareš (pdf 2.27 MB)
  Státní zemědělská politika a sociální zemědělství (pptx 2.01 MB)
  Trutnovská zeleň, prezentace Chřibská 2016 (ppt 2.7 MB)
  Uplatnění CS při revitalizaci krajiny (pptx 3.2 MB)

 

Fotogalerie