Zhlédněte přednášky Dr. Lidmily Pekařové na DVD bezplatně
29.3.2021
Provoz kanceláře MAS od 1.4.
31.3.2021
Zhlédněte přednášky Dr. Lidmily Pekařové na DVD bezplatně
29.3.2021
Provoz kanceláře MAS od 1.4.
31.3.2021

Aktuality


 Společné jednání Realizačního týmu a Pracovních skupin MAP II

Členové Realizačního týmu a zástupci Pracovních skupin projektu MAP II se setkali na online jednání. Informovali se o postupu v přípravě strategických dokumentů i realizaci aktivit implementace (vzdělávací akce dle aktualizovaného plánu). Prezentovaly se výsledky z Pracovních skupin včetně plánované Regionální učebnice i avíza nadcházejících jednorázových vzdělávacích akcí, do kterých je možné se zapojit. Zmíněny byly i dlouhodobé vzdělávací aktivity probíhající s místními pedagogickými lídry, př. kurzy tvůrčího psaní, zápůjčky ozobotů a bluebotů do škol i besedy v knihovně, které však závisí na prezenčním způsobu výuky a jsou tedy pozastaveny. 

Zúčastnění členové RT i zástupci PS byli vyzváni k zasílání podnětů pro rozvoj vzdělávání v území pro další období. Adresovat je mohou Hance Kracmanové, hlavní manažerce projektu MAP II. Podněty budou reflektovány při přípravě místního akčního plánu pro území Varnsdorfska a Rumburska pro další období. Zápis z jednání a další podklady budou zveřejněny v záložce Realizační tým MAP II.

Projekt: "Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a pro území SO ORP Rumburk", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP VVV.  Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Projekt realizuje MAS Český sever, z.s.