Zhlédněte přednášky Dr. Lidmily Pekařové na DVD bezplatně
29.3.2021
Provoz kanceláře MAS od 1.4.
31.3.2021

Aktuality


 Společné jednání Realizačního týmu a Pracovních skupin MAP II

Členové Realizačního týmu a zástupci Pracovních skupin projektu MAP II se setkali na online jednání. Informovali se o postupu v přípravě strategických dokumentů i realizaci aktivit implementace (vzdělávací akce dle aktualizovaného plánu). Prezentovaly se výsledky z Pracovních skupin včetně plánované Regionální učebnice i avíza nadcházejících jednorázových vzdělávacích akcí, do kterých je možné se zapojit. Zmíněny byly i dlouhodobé vzdělávací aktivity probíhající s místními pedagogickými lídry, př. kurzy tvůrčího psaní, zápůjčky ozobotů a bluebotů do škol i besedy v knihovně, které však závisí na prezenčním způsobu výuky a jsou tedy pozastaveny. 

Zúčastnění členové RT i zástupci PS byli vyzváni k zasílání podnětů pro rozvoj vzdělávání v území pro další období. Adresovat je mohou Hance Kracmanové, hlavní manažerce projektu MAP II. Podněty budou reflektovány při přípravě místního akčního plánu pro území Varnsdorfska a Rumburska pro další období. Zápis z jednání a další podklady budou zveřejněny v záložce Realizační tým MAP II.

Projekt: "Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a pro území SO ORP Rumburk", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP VVV.  Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Projekt realizuje MAS Český sever, z.s.