Příprava nové strategie SCLLD
9.8.2021
Ve Výzvě č. 7 bylo podpořeno 40 projektů
18.8.2021
Příprava nové strategie SCLLD
9.8.2021
Ve Výzvě č. 7 bylo podpořeno 40 projektů
18.8.2021

Aktuality


 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever na období 2021–2027 - verze 1 - srpen 

 

Představujeme vám NÁVRH Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever na období 2021 - 2027.

Na vaše připomínky a podněty se těšíme.

Zasílejte je prosím do  středy 18.8. 2021 na e-mailovou adresu: hartych@masceskysever.cz 

Návrh strategie ke náhledu ZDE