Výroční konference Centra pro regionální rozvoj
4.12.2017
Předvánoční koncert v Růžové
13.12.2017

Aktuality


 


Termín podání žádostí o dotaci v IROP byl prodloužen do 2. února 2017

Na přelomu listopadu a prosince zorganizovala MAS Český sever tři semináře pro žadatele o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Termín podání žádostí o dotaci v rámci IROP do systému MS2014+ byl nově prodloužen až do 2. února 2018 do 16 hod. Pro úplnost bychom chtěli veřejnost informovat, že 1. prosince 2017 byl ukončen příjem žádostí o dotaci na základě tří výzev MAS z Operačního programu Zaměstnanost.


Tisková zpráva MAS Český sever, Varnsdorf, 6. 12. 2017

Na přelomu listopadu a prosince zorganizovala MAS Český sever tři semináře pro žadatele o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Každý seminář byl věnován jedné ze tří výzev, vyhlášených 1. listopadu 2017. První seminář byl věnován bezpečnosti dopravy, druhý se týkal zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání a třetí seminář přinesl bližší informace k infrastruktuře pro sociální služby a sociální bydlení.

Všechny tři semináře měly podobnou strukturu – účastníci se nejprve podrobně seznámili s obsahem výzvy a kritérii hodnocení včetně základních dokumentů. Po tomto úvodu dostali zájemci prostor se svými dotazy ke konkrétním projektovým záměrům. Prezentace ze všech tří seminářů jsou zdarma ke stažení pod příslušnou výzvou na https://www.masceskysever.cz/integrovany-regionalni-operacni-program

Žadatelé mohou podávat své žádosti o dotaci v systému MS2014+ až do 2.února 2018 do 16 hodin.

Pro úplnost bychom chtěli veřejnost informovat, že 1. prosince 2017 byl ukončen příjem žádostí o dotaci na základě tří výzev MAS z Operačního programu Zaměstnanost. První výzva byla zaměřena na sociální podnikání, druhá výzva se týkala prevence bezpečnosti a ve třetí výzvě bylo možné podávat žádosti zaměřené na sociální služby, konkrétně odborné sociální poradenství a terénní programy. Rovněž k těmto třem výzvám proběhl odborný seminář, a to 26. října v kanceláři MAS Český sever ve Varnsdorfu. Prezentace z tohoto semináře byla rovněž uveřejněna na webu MAS, a to pod tímto odkazem https://www.masceskysever.cz/prezentace-ze-seminare-pro-zadatele-v-op-z-1.

Fotografie ze seminářů najdete pod tímto článkem.

Dudková
Kancelář MAS Český sever, z. s.

info@masceskysever.cz
www.masceskysever.cz