Živá knihovna povolání a výstava vzdělávání 2018
8.11.2018
Podzimní turistická akce pro rodiny
12.11.2018
Živá knihovna povolání a výstava vzdělávání 2018
8.11.2018
Podzimní turistická akce pro rodiny
12.11.2018

Aktuality


 


Tisková zpráva MAS Český sever, z.s.: Živá knihovna povolání

 

P1250337
Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz

Tisková zpráva MAS Český sever, z.s.: Živá knihovna povolání v Rumburku dne 8.11.2018

Ve čtvrtek 8.11.2018 se v KD Střelnice v Rumburku konala Živá knihovna povolání. Jednalo se o 2. ročník jedinečné akce pro žáky 8. a 9. tříd spojující interaktivní představení poptávaných profesí a dostupných oborů ve Šluknovském výběžku. Zúčastnilo se přes 5oo osob z řad žáků, pedagogů a zástupců vystavovatelů.

Vzdělávací akce byla realizována jako interaktivní výstava vzdělávání a povolání v prostorách Kulturního domu Střelnice v Rumburku. Akce se účastnili zástupci 8 místních podniků (Lužická nemocnice a poliklinika a.s., Mikov s.r.o., TOPOS a.s., TOS Varnsdorf a.s., Benteler Automotive Rumburk s.r.o., Uniles a.s., EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., HAAS+SOHN Rukov s.r.o.), zástupci 6 místních středních škol (Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk, Střední průmyslová škola TOS Varnsdorf, Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, Gymnázium Rumburk, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf) a zástupci pořádajících organizací (MAS Český sever, Svaz průmyslu a dopravy, vč. CzechInvestu, Úřad práce ČR).

V rámci Živé knihovny povolání shlédlo 417 žáků 9. tříd doprovázených 26 pedagogy interaktivní prezentaci 10 povolání: konstruktér, praktická sestra, obráběč kovů, svářeč, elektromechanik, lesník, lesní mechanizátor, nožíř-technik, strojní mechanik, elektrikář-slaboproud. Účastníci se měli možnost seznámit s konkrétními profesemi, vyzkoušet si je, dostali informace o profesích ve vazbě na obory na školách i možnosti pracovního uplatnění v konkrétních firmách. Do akce se zapojilo 15 základních škol z ORP Varnsdorf a ORP Rumburk, tj. všechny s jedinou výjimkou.

Povolání byla prezentována interaktivní formou, každé povolání prezentoval zaměstnanec, který ho v praxi vykonává, za využití moderních technologií, strojů a simulátorů, které zajistily prezentující firmy. Ke zvýšení motivace byl využit soutěžní kvíz pro žáky, který byl vyhodnocen a slosován o hodnotné ceny. Akce byla členěna na dopolední a odpolední blok, aby mohli všichni žáci a pedagogové absolvovat interaktivní prezentaci všech povolání a byla současně otevřena veřejnosti.

Cílem akce bylo zvýšit motivaci u pedagogů k výuce a u žáků ke studiu polytechnických oborů a představit jim možnosti, jak se uplatnit na regionálním trhu práce. Zaměření akce přispívá k zajištění potřebné kvalifikované pracovní síly pro místní firmy a zamezení odchodu mladých lidí ze Šluknovského výběžku a mimo Ústecký kraj.

MAS Český sever, z.s. spolufinancovala akci z projektu "Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704“, který je financován z ESF prostřednictvím OP VVV. Díky této podpoře budeme moci v kladně hodnocené akci pokračovat i v dalších letech.

Hana Kracmanová – hlavní manažer projektu

e-mail:  kracmanova@masceskysever.cz  
telefon:     + 420 602349235