MAS vyhlásila Výzvu č. 1 v rámci PRV
2.5.2017
Nabídka akcí, pořádaných Správou NP České Švýcarsko
5.5.2017
MAS vyhlásila Výzvu č. 1 v rámci PRV
2.5.2017
Nabídka akcí, pořádaných Správou NP České Švýcarsko
5.5.2017

Aktuality


 


UJEP podepsala smlouvu o spolupráci s NS MAS ČR

Dne 18. dubna 2017 podepsal rektor UJEP doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., smlouvu o spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR. Tu při podpisu zastupoval její předseda Jiří Krist. Slavnostního aktu se zúčastnila Ing. Eva Hamplová z MAS Český sever, která zastupovala Krajskou síť NS MAS Ústeckého kraje. Přítomna byla dále Jiřina Bischoffiová z MAS Labské skály a Vladan Hruška z katedry geografie PřF UJEP, který bude hlavním koordinátorem spolupráce s NS MAS ČR.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA
Ústí nad Labem 19. 4. 2017

 

UJEP PODEPSALA SMLOUVU O SPOLUPRÁCI S NÁRODNÍ SÍTÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

Dne 18. dubna 2017 podepsal rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., Smlouvu o spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin z. s. (NS MAS). Tu při podpisu zastupoval její předseda Jiří Krist.

Slavnostního aktu se účastnila Jiřina Bischoffiová za Místní akční skupinu (dále jen MAS) Labské skály (zprostředkovatel kontaktů mezi UJEP a MAS na území Ústeckého kraje), Eva Hamplová za Krajskou síť NS MAS Ústeckého kraje a Vladan Hruška z katedry geografie PřF UJEP. Vladan Hruška bude hlavním koordinátorem spolupráce s národní sítí.

Smlouva navazuje na již započatou spolupráci s Místní akční skupinou Labské skály, jejímž členem je ústecká univerzita od února roku 2017.

 

Co je vlastně MAS a NS MAS?

MAS je relativně novým a inovativním nástrojem rozvoje venkova, který je založen na úzké spolupráci klíčových aktérů v území. Tito aktéři však nejsou jen veřejného charakteru, nýbrž jsou zapojeny také neziskové organizace (spolky, sportovní kluby, zájmová sdružení), soukromé osoby a firmy. Společně pak toto pestré společenství vytváří strategii rozvoje svěřeného území, pro jejíž implementaci má vyhrazené finanční prostředky, a samo rozhoduje o podpořených projektech, které danou strategii rozvoje mají naplnit.

Například MAS Labské skály je sdružení 30 obcí v lokalitě přibližně mezi městy Ústím nad Labem a Děčínem s administrativním sídlem ve městě Jílové. Kromě těchto obcí je členem téměř pět desítek neziskových organizací, jednotlivců a firem. NS MAS pak působí jako společná zastřešující organizace pro všechny MAS na území Česka, kterých bylo k březnu celkem 167.

 

Jaké přínosy bude mít spolupráce UJEP s NS MAS?

„UJEP bude MAS v Ústeckém kraji sloužit jako klíčový zprostředkovatel transferu informací týkajících se rozvoje venkova,“ říká rektor Martin Balej. „Vycházet bude jednak z vlastního výzkumu vedeného akademickými a vědeckými pracovníky či z výzkumu studentů v rámci bakalářských, diplomových či semestrálních prací,“ doplňuje rektor.

Obě instituce budou spolupracovat při organizaci vzdělávacích aktivit se zástupci MAS, budou se podílet na posilování povědomí o činnosti a smyslu MAS v rámci univerzity, na druhou stranu MAS budou šířit povědomí o UJEP v Ústeckém kraji. Noví partneři budou také připravovat realizaci společných projektů zaměřených na rozvoj venkova Ústeckého kraje.

Kontakt: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., 475 283 136, vladan.hruska@ujep.cz

 

Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

tel: +420 475 286 117
email: jana.sikova@ujep.cz
web: www.ujep.cz


Fotografie: Podpis smlouvy, zleva Jiří Krist, Martin Balej; autor: Josef Růžička