Seminář: výzva č. 81. Cestovní ruch – SC 4.4 (MRR)
16.5.2024
Ukončení výběru projektových záměrů: IROP – Výzva č. 2 – Obnova kulturních památek
17.5.2024
Seminář: výzva č. 81. Cestovní ruch – SC 4.4 (MRR)
16.5.2024
Ukončení výběru projektových záměrů: IROP – Výzva č. 2 – Obnova kulturních památek
17.5.2024