Ukončení výběru projektových záměrů: IROP – Výzva č. 1 – Veřejná prostranství
17.5.2024
Ukončení výběru projektových záměrů: IROP – Výzva č. 3 – Cestovní ruch
17.5.2024
Ukončení výběru projektových záměrů: IROP – Výzva č. 1 – Veřejná prostranství
17.5.2024
Ukončení výběru projektových záměrů: IROP – Výzva č. 3 – Cestovní ruch
17.5.2024


 


Ukončení výběru projektových záměrů: IROP - Výzva č. 2 - Obnova kulturních památek

Představenstvo MAS na svém jednání dne 6. 5. 2024 vybralo 9 projektových záměrů k podpoře. K těmto projektovým záměrům je zároveň vydáno Vyjádření o souladu se Strategií CLLD.

Představenstvo MAS určilo 1 náhradní projektový záměr.

Zveřejňujeme Zápis z jednání Představenstva, jehož součástí je i seznam vybraných projektových záměrů a identifikace náhradního projektového záměru.