Ukončení výběru projektových záměrů: IROP – Výzva č. 2 – Obnova kulturních památek
17.5.2024
Výzva MAS č. 1 k předkládání žádostí o dotaci ze SP SZP
28.5.2024
Ukončení výběru projektových záměrů: IROP – Výzva č. 2 – Obnova kulturních památek
17.5.2024
Výzva MAS č. 1 k předkládání žádostí o dotaci ze SP SZP
28.5.2024