Vodafone – digitální balíček
30.4.2020
Ošetřovné pro OSVČ
5.5.2020
Vodafone – digitální balíček
30.4.2020
Ošetřovné pro OSVČ
5.5.2020


 


DOTAČNÍ PROGRAM NA ZMÍRNĚNÍ DOPADU KORONAVIRU PRO OSVČ

Výše dotace: 25 000 Kč

 Žádat o dotaci může OSVČ, která:

 • Má sídlo v Ústeckém kraji,
 • Obdržela kompenzační bonus od Finanční správy,
 • Ke dni podání žádosti neukončila podnikatelskou činnost.

Na co lze dotaci čerpat:

 • Na provozní náklady bezprostředně související s podnikatelskou činností vzniklé a uhrazené od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 ¨
 • Hradit lze např. osobní náklady (mzdy včetně odvodů, cestovné atd.), služby (nájemné, služby mobilních operátorů, účetní služby atd.), nákup materiálu či drobného hmotného majetku

Příjem žádostí bude zahájen prostřednictvím on-line systému 11. 5. 2020 v 10.00 hodin

 

Rádi Vám zdarma pomůžeme – kontaktujte nás:

Místní akční skupina ČESKÝ SEVER, z.s.

Adresa: Varnsdorf, Národní 486

Kontaktní osoba: Dana Štefáčková

Email: stefackova@masceskysever.cz

Telefon: 702 117 891

 

Více informací o dotaci:

Ústecký kraj vyčlenil na podporu OSVČ 70 000 000 Kč s rovnoměrným rozdělením do 7 okresů kraje, tj. 10 000 000 do každého okresu.

 Jak bude probíhat podávání žádostí:

 • Příjem žádostí bude zahájen prostřednictvím on-line systému 11. 5. 2020 v 10.00 hodin
 • Vstup do systému bude na webu Ústeckého kraje v sekci DOTACE A GRANTY/Regionální podpůrný fond/podpora na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ: https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-quot-podpora-na-zmirneni-dopadu-koronaviru-pro-osvc-quot/d-1743792/p1=204744
 • Žádost, kterou žadatel vyplní on-line a odešle do systému, obdrží ve formátu PDF na e-mail, který uvedl do žádosti. Žádost vytiskne, podepíše a s povinnými přílohami odešle na adresu krajského úřadu

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Obálka se žádostí bude označena:

 1. a) plným jménem a adresou žadatele a pořadovým číslem žádosti vygenerovaným elektronickou aplikací
 2. b) názvem okresu, v němž se nachází sídlo žadatele
 3. c) textem "Neotvírat – Podpora podnikatelů – KORONAVIR“.

Povinné přílohy k žádosti:

o kopie bankovního výpisu prokazující obdržení kompenzačního bonusu

o Kopie smlouvy o vedení běžného účtu, na který má být dotace odeslána

o Čestné prohlášení o přijatých podporách de minimis – formulář je dostupný na webu

Pro více informací sledujte web Ústeckého kraje.

Kontaktní osoba:okres Děčín: Mgr. Martina Želinová Langweilová, tel: 475 657 676, email: zelinova.m@kr-ustecky.cz

Materiály ke stažení:

Základní informace DP pro OSVČ

DP na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ

Vzor žádosti o dotaci OSVČ

Základní informace DP pro OSVČ

Vzor smlouvy

Čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis OSVČ