Činnost MAS Český sever podpořil Liberecký kraj
20.4.2019
Výjezdní pracovní setkání pedagogů
13.5.2019
Činnost MAS Český sever podpořil Liberecký kraj
20.4.2019
Výjezdní pracovní setkání pedagogů
13.5.2019

Aktuality


 


V národním parku to žije školními exkurzemi

 

Deset škol z Varnsdorfska a Rumburska využije v květnu a červnu 2019 nabídky exkurzí v národním parku v rámci projektu MAP II. Společně se zkušeným lektorem se vydají na výpravu do nedaleké krajiny pískovcových skal, jeskyní a tajemných středověkých hrádků. Během cesty se dozví o vzniku Národního parku České Švýcarsko, o druzích zvěře a rostlin, které na území národního parku žijí a rostou a jsou zařazeny do Evropské soustavy Natura 2000. Potkají Skalní bratry, Lví doupě, Kyjovský hrádek a poslechnou si o zlé krčmářce z Kyjova, která ve zdejších lesích straší.

Cílem těchto vzdělávacích akcí je probudit u žáků zájem o přírodovědné obory a přiblížit jim nejbližší okolí i procesy, které v krajině fungují. Akce probíhají  ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko a České Švýcarsko, o.p.s. Exkurzí se účastní děti 3.-.9. tříd základních škol. Vzdělávací akce probíhají v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk reg. č. žádosti:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704, který je financován z ESF prostřednictvím OP VVV.