Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP III
3.6.2022
KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022
27.6.2022
Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP III
3.6.2022
KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022
27.6.2022

Aktuality


 


Varnsdorf chce novou strategii pro cestovní ruch

Místní akční skupina Český sever byla oslovena Městem Varnsdorf, aby se ujala zpracování nové strategie rozvoje cestovního ruchu. Tento dokument navazuje na předchozí strategii k roku 2017 a měl by sloužit jako metodický nástroj pro střednědobou budoucnost. Tentokráte se zaměří zejména na přínos cestovního ruchu pro lokální ekonomiku. To znamená, že hlavním cílem strategie bude stanovení priorit pro turistiku a cestovní ruch a jejich napojení  na aktivity živnostníků a podnikatelů ve městě.  Také budou nově zmapovány aktuálních příležitosti, které město Varnsdorf a jeho blízké okolí nabízí. Zájemci, kteří by měli zájem se do tvorby strategie zapojit (zejména poskytovatelé služeb) se mohou do 15. července 2022 přihlásit jako partneři na webu www.dovarnsdorfu.eu, čímž získají možnost do dokumentu zapracovat svou nabídku.

Martin Zíka - zpracovatel strategie