Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci z IROP
28.6.2018
Zápis z hlasování per rollam Představenstva MAS Český sever
14.7.2018
Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci z IROP
28.6.2018
Zápis z hlasování per rollam Představenstva MAS Český sever
14.7.2018 


Ve čtvrté výzvě MAS bylo přijato 25 žádostí o dotaci

V období 11. června až 9. července letošního roku měli zájemci o dotaci příležitost podat své žádosti prostřednictvím Portálu farmáře na MAS Český sever. Žádosti budou předmětem hodnocení výběrové komise MAS v srpnu 2018.

MAS Český sever zaznamenala po uzávěrce příjmu celkem 25 žádostí o dotaci. Nejvíce z nich - 16 žádostí - se týkalo investice do zemědělských podniků. Sedm žádostí bylo zaměřeno na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. Dvě žádosti řeší zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh.

Pokud žádosti splní v rámci kontrol příslušná pravidla a kritéria, budou v polovině srpna na programu jednání výběrové komise MAS Český sever. Komise poté sestaví seznam žádostí s doporučením k podpoře. Výsledky hodnocení a seznam vybraných a nevybraných žádostí schválí programový výbor MAS. Vybrané žádosti budou za RO SZIF zaregistrovány do 31. 8. 2018.

Seznam přijatých žádostí tvoří přílohu této aktuality.

Kancelář MAS Český sever, z. s.


Dokumenty ke stažení:

  Seznam přijatých žádostí o dotaci na web - 4. výzva PRV