Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci
21.8.2019
Výzva MAS č. 3 – OP ŽP – výsadby dřevin
29.11.2019
Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci
21.8.2019
Výzva MAS č. 3 – OP ŽP – výsadby dřevin
29.11.2019 


Vyhlášení Výzvy č. 3 na podporu sociálního podnikání

V úterý 24. září 2019 vyhlašuje MAS Český sever následující výzvu pro zasílání žádostí o dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost:

  • Číslo výzvy: Výzva A74/03_16_047/CLLD_16_01_039 
  • Název výzvy: Výzva MAS Český sever - Podpora sociálního podnikání III.
  • Termín příjmu žádostí: od 24. 9. 2019 od 4.00 h do 31. 12. 2019 do 12.00 h
  • Alokace výzvy: 4 665 500 Kč
  • Seminář pro žadatele: 16. 10. 2019 od 10.00 h v zasedací místnosti MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf
  • Způsob podání žádosti o podporu je uveden ve Výzvě.

Celý text výzvy a další nezbytné dokumenty jsou ke stažení níže.

Dokumenty ke stažení:

Výzva MAS Český sever - Podpora sociálního podnikání III._modifikovaná.docx

Příloha 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha 2. Podnikatelsky plan

Příloha 3. Popis podporovanych aktivit

Příloha 4. Sada rozpoznávacích znaků

Příloha 5. Finanční plán

Pozvánka na seminář pro žadatele OP Z

seminar-pro-zadatele_16_10_2019