MAS podpořila ve 4. výzvě PRV 15 žádostí o dotaci
15.8.2018
Nové interní postupy MAS pro IROP
5.9.2018
MAS podpořila ve 4. výzvě PRV 15 žádostí o dotaci
15.8.2018
Nové interní postupy MAS pro IROP
5.9.2018 


Ve druhé výzvě MAS byly vybrány dva projekty v OP Zaměstnanost

V pondělí 13. srpna zasedala výběrová komise MAS Český sever, z. s., která hodnotila dva projekty na základě výzvy MAS č. 2 k předkládání žádostí o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost.

Výsledky hodnocení schválil programový výbor MAS téhož dne a oba projekty byly vybrány k financování:

Výzva 385/03_16_047/CLLD_16_01_039
Výzva MAS Český sever – Sociální služby II

- Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010136

Název projektu: Terénní práce Šluknovsko
Nositel projektu: CEDR – komunitní spolek

Výzva 383/03_16_047/CLLD_16_01_039
Výzva MAS Český sever – Prevencí ke zvyšování bezpečnosti II

- Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010133
Název projektu: Asistenti prevence kriminality – Město Dolní Poustevna
Nositel projektu: Město Dolní Poustevna

Ve Varnsdorfu dne 16. 8. 2018

Kancelář MAS Český sever, z. s.
info@masceskysever.cz
tel. 724 778 296

Dokumenty ke stažení:

APK II

 Hodnotící tabulka

 Zápis z jednání RO

 Zápis z jednání VK

 Prezenční listina VO - APK

Sociální služby II

 Hodnotící tabulka

 Zápis jednání RO

 Zápis jednání VK

 Prezenční listina VO - sociální služby