Najdi sebe, aneb jak si utvářet svůj život ke své spokojenosti
3.6.2019
Rozloučení předškoláků a pasování na školáky v MŠ Šluknov – Svojsíkova
7.6.2019
Najdi sebe, aneb jak si utvářet svůj život ke své spokojenosti
3.6.2019
Rozloučení předškoláků a pasování na školáky v MŠ Šluknov – Svojsíkova
7.6.2019 


MAS Český sever obdržela 25 žádostí o  dotaci z Programu rozvoje venkova

MAS Český sever, z. s. obdržela v 5. výzvě prostřednictvím Portálu farmáře celkem 25 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova s celkovou požadovanou výší dotace 4 802 025 Kč. Příjem žádostí probíhal ve dnech 23. dubna až 31. května 2019. 

Celková alokace činí 10 335 582 Kč a bude moci být rozdělena na projekty v rámci těchto fichí (oblastí podpory):

  • Fiche 116 (vazba na Článek 26) - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, alokace činí 5 000 000 Kč: přijaty 3 žádosti o dotaci s celkovou požadovanou výší dotace 636 000 Kč
  • Fiche 117 (vazba na Článek 19.1.b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, alokace činí 4 375 582 Kč: přijato 21 žádostí o dotaci s celkovou požadovanou výší dotace 4 031 079 Kč
  • Fiche 126 (vazba na Článek 14) - Předávání znalostí a informační akce, alokace činí 960 000 Kč: přijata 1 žádost o dotaci s požadovanou výší dotace 134 9436 Kč

Všechny přijaté žádosti, které po administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti vyhoví  stanoveným pravidlům, budou předmětem hodnocení výběrové komise MAS Český sever v srpnu 2019. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF prostřednictvím Portálu farmáře do 31. 8. 2019. 

Seznam přijatých žádostí tvoří přílohu této aktuality. Jména nebo názvy žadatelů jsou nahrazeny pořadovými čísly, která byla projektům přidělena na Portálu farmáře při podání žádostí na MAS. 

Kancelář MAS Český sever, z. s.

tel. 724 778 296

Dokument ke stažení

Seznam přijatých žádostí 5. výzva PRV