STRATEGIE SCLLD 2021-2027- pracovní verze
10.8.2021
Veřejná zakázka malého rozsahu
26.8.2021
STRATEGIE SCLLD 2021-2027- pracovní verze
10.8.2021
Veřejná zakázka malého rozsahu
26.8.2021 


MAS podpoří 40 projektů 

Výsledkem jednání výběrové komise MAS Český sever dne 10. 8. 2021 byl seznam vybraných žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Celkem bylo podpořeno 40 projektů, které se budou v nejbližších letech realizovat na území MAS Český sever. Z uvedeného celkového počtu je 18 projektů zaměřeno na podporu zemědělských podniků, 12 projektů je směřováno do oblasti nezemědělských činností a 10 projektů přispěje k obnově a novému vybavení kulturních a spolkových zařízení. Výsledky hodnocení projednal a schválil programový výbor MAS Český sever ve čtvrtek 12. 8. 2021. Celková dotace na podpořené projekty činí 9 892 212 Kč.

Vybrané projekty budou na RO SZIF zaregistrovány do 31. 8. 2021 prostřednictvím Portálu farmáře.

Zápis z jednání obou orgánů MAS tvoří přílohu této aktuality.

Zápis z hodnocení VK 10.8.2021

Zápis z PV 12.8.2021