Pracovní exkurze: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
18.10.2021
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
2.11.2021
Pracovní exkurze: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
18.10.2021
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
2.11.2021

Aktuality


 Veletrh Jak na společné vzdělávání 2021

ujep

Srdečně zveme nejen ředitele škol a pedagogy na veletrh Jak na společné vzdělávání?, který se uskuteční 9. listopadu, 2021 v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem od 9 do 18 hod. Akci pořádá Krajský úřad ÚK v projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“, ÚK IKAP B2. Mottem letošního ročníku je Co nám COVID dal a vzal“.

Program je určen ředitelům MŠ, ZŠ a SŠ. Podrobný program zde.

Cílem veletrhu je nabízet učitelům, ředitelům a rodičům z celého Ústeckého kraje zajímavé a kvalitní semináře, které jim usnadní vzdělávání a začleňování dětí, žáků s handicapem do běžného vzdělávacího proudu v MŠ, ZS a SŠ vč. dětí, žáků nadaných. Odborná veřejnost vč. studentů PF UJEP bude seznámena s tématikou současného dění v oblasti společného vzdělávání formou seminářů, modelových situací a  široké nabídky produktů od našich spolupracujících vystavovatelů (z řad organizací, firem), které se této problematice přímo věnují. Na stáncích si budete moci prohlédnout i zakoupit učební či kompenzační pomůcky.

Vstup na celý veletrh vč. seminářů je ZDARMA při dodržení všech platných epidemiologických nařízení a předložení dokladu o testování či očkování.  Na semináře je nutná registrace prostřednictvím níže uvedeného prolinku:

Vzdělávání, věda a výzkum | Veletrh "Jak na společné vzdělávání?" | RSKÚK.cz (rskuk.cz)

Podrobné informace k akci zodpoví Mgr. Vladěna Zingová, KÚ ÚK, zingova.v(zavinac)kr-ustecky.cz