Webinář pro zájemce o dotaci PRV
19.4.2021
Jak ušetřit na svozu a likvidaci odpadu
22.4.2021
Webinář pro zájemce o dotaci PRV
19.4.2021
Jak ušetřit na svozu a likvidaci odpadu
22.4.2021

Aktuality


 Veřejná konzultace ke střednímu článku regionálního školství

Jak nastavit střední článek, aby zlepšoval učení, wellbeing a rovné šance žáků? Iniciativa Partnerství 2030+ zahájila veřejnou konzultaci. Do šetření se můžete zapojit od 20. 4. do 20. 5. 2021.

Co je střední článek podpory?

V říjnu 2020 vláda ČR schválila Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+), která má dva hlavní cíle: 1. Zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život, 2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

Mezi prioritní opatření Strategie 2030+ patří tzv. střední článek podpory, který “poskytne školám cílenou podporu, zajistí koordinaci jejich činnosti v dané lokalitě a stane se prostředníkem v komunikaci mezi centrem a územími, a to především ve smyslu zprostředkování zpětné vazby škol v dané lokalitě vůči centru a poskytování individuální pomoci a podpory jednotlivým školám.”

V roce 2021 MŠMT zahajuje pilotáž středního článku v prvních dvou okresech ČR (Semily, Svitavy). V nejbližších letech se má střední článek zaměřovat pouze na podporu mateřských a základních škol, a tohoto rámce se drží i tato veřejná konzultace.

Co je cílem veřejné konzultace?

Cílem je zmapovat míru širší odborné shody aktérů ve vybraných klíčových otázkách, které se týkají středního článku. Cílem je také podpořit diskusi o tom, jak by se měl střední článek postupně vyvíjet, aby měl co největší pozitivní dopad na zlepšování učení, wellbeingu a rovných šancí dětí a žáků. 

Cílem není získat zpětnou vazbu na konkrétní návrh řešení středního článku. Konzultace také nemá sloužit jako “hlasování” o středním článku jako takovém. Má to být především kvalitní sonda do aktuálních názorů různých aktérů, kterých se toto téma nejvíce týká. 

Na jaké okruhy otázek se ptáme?

Které důvody pro zavádění středního článku jsou nejdůležitější?

Které činnosti pracovníků středního článku budou mít největší dopad na učení dětí a na snižování nerovností?

Jak by měla být nastavena kritéria úspěchu středního článku?

Jak by měla být nastavena odpovědnost za kvalitu vzdělávání na území středního článku?

Máme směřovat spíše k centrálně řízenému nebo spíše k samosprávnému střednímu článku?

V čem se shodují očekávání a postoje různých aktérů ve vzdělávacím systému?

Co se s vašimi odpověďmi stane?

Výstupem bude studie, která bude zveřejněna během června 2021, a poté bude sloužit jako podklad pro diskusi o dlouhodobější vizi středního článku v ČR.

Další informace a podklady i odkaz na veřejnou konzultaci naleznete na odkaze SKAV.