Konference SchooLink o mezinárodním vzdělávání
24.11.2021
Výzva č. 8 PRV
1.4.2022


 


Výběr projektů

Představenstvo MAS Český sever hlasovalo formou Per rollam o výběru projektů, které byly předmětem hodnocení výběrové komise MAS. Hlasování bylo ukončeno dne 12. 1. 2022. Všichni členové představenstva vyslovili souhlas s navrženým pořadím, doporučeným výběrovou komisí. 

Zápis z hlasování PR a přehled vybraných projektů tvoří přílohu této aktuality.

Dokument ke stažení

Zápis z jednání výběrové komise

Zápis z Hlasování PER ROLLAM o výběru projektů Představenstvem výzvy č. 9