MAS Český sever vyhlašuje v pondělí 11. června 2018 Výzvu č. 4
9.6.2018
Ve čtvrté výzvě MAS bylo přijato 25 žádostí o dotaci
14.7.2018
MAS Český sever vyhlašuje v pondělí 11. června 2018 Výzvu č. 4
9.6.2018
Ve čtvrté výzvě MAS bylo přijato 25 žádostí o dotaci
14.7.2018 


Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci z IROP

V úterý 19. června 2018 zasedala výběrová komise MAS Český sever za přítomnosti zástupců CRR v Ústí nad Labem. Hlavním bodem jednání bylo hodnocení projektů ve Výzvě č. 1 MAS – IROP – Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever a ve Výzvě č. 2 MAS – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever.

Předmětem hodnocení bylo celkem 12 projektů, z toho v obou výzvách shodně po 6 projektech. Všechny hodnocené projekty splnily kritérium min. 50 % získaných bodů z celkového dosažitelného bodového hodnocení.

Ve Výzvě č. 1 bylo možné z původní alokace podpořit první tři projekty a čtvrtý s krácením. Na základě výsledků konstatovala výběrová komise, že všechny projekty jsou kvalitativně na vysoké úrovni a doporučila představenstvu MAS navýšit alokaci v souladu s interními postupy MAS o výši prostředků, potřebných k dofinancování projektu na 4. místě a financování celých projektů na 5. a 6. místě.

Ve Výzvě č. 2 byla situace obdobná, z původní alokace bylo možné podpořit prvních pět projektů a šestý s krácením. I v tomto případě výběrová komise MAS doporučila představenstvu navýšit alokaci této výzvy o výši prostředků, chybějících k dofinancování projektu na 6. místě.

Zápis z jednání výběrové komise MAS ze dne 19. 6. 2018 tvoří přílohu této aktuality.


Kancelář MAS Český sever, z. s.
info@masceskysever.cz
mobil 724 778 296


Dokument ke stažení

  Zápis z VK 19.6.2018