Věda není věda, ale zábava
12.8.2019
Zdravě jíst (nejen) ve školkách
26.8.2019
Věda není věda, ale zábava
12.8.2019
Zdravě jíst (nejen) ve školkách
26.8.2019 


Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci ve Výzvě č. 5

Výběrová komise MAS se sešla ve středu 14. srpna, aby vyhodnotila celkem 23 žádostí o dotaci, která MAS přijala ve Výzvě č. 5. Všechny žádosti byly zařazeny na seznam vybraných žádostí v těchto fichích:

Fiche 116 (vazba na Článek 26) - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, alokace činí 5 000 000 Kč

  • vybrány 2 žádosti s celkovou požadovanou výší dotace 460 tis Kč

Fiche 117 (vazba na Článek 19.1.b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, alokace činí 4 375 582 Kč

  • vybráno 20 žádostí s celkovou požadovanou výší dotace 3 667 079 Kč

Fiche 126 (vazba na Článek 14) - Předávání znalostí a informační akce, alokace činí 960 000 Kč

  • vybrána 1 žádost s požadovanou výší dotace 134 946 Kč

Výsledky hodnocení a seznam vybraných žádostí projednal a schválil Programový výbor MAS na svém jednání dne 15. 8. 2019. Úspěšní žadatelé zaregistrují své žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře do 31. 8. 2019.  Zápisy z jednání výběrové komise a programového výboru obsahují seznam vybraných žádostí a jsou součástí této aktuality.

 

Dokument ke stažení

Zápis z jednání PV MAS 15.8.2019

Zápis z jednání VK MAS 14.8.2019