Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP
20.7.2017
Sedmnáctý ročník Tolštejnských slavností je tu!
31.7.2017
Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP
20.7.2017
Sedmnáctý ročník Tolštejnských slavností je tu!
31.7.2017

Aktuality


 


Výběrová komise MAS podpořila 15 žádostí o dotaci

Na základě hodnocení Výběrové komise MAS Český sever, které proběhlo v pondělí 17. července, bylo podpořeno 15 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci Výzvy č. 1. Seznam vybraných žádostí najdete v příloze této aktuality. Realizace podpořených projektových záměrů přispěje k rozvoji našeho regionu - území MAS Český sever.

MAS Český sever obdržela celkem 15 žádostí na realizaci projektových záměrů žadatelů z území MAS v této oblasti podpory:

  • 2 žádosti ve fichi 114 Investice do zemědělských podniků
  • 1 žádost ve fichi 116 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
  • 11 žádostí ve fichi 117 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • 1 žádost ve fichi 126 Předávání znalostí a informační akce

V pondělí 17. července se poprvé sešla výběrová komise MAS ve svém novém složení. Jejím úkolem bylo hodnotit a přidělit body žádostem o dotaci v rámci Operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Výsledky hodnocení schválil dne 20. 7. 2017 programový výbor MAS. 

Seznam vybraných žádostí a zápis ze schůze Výběrové komise MAS z hodnocení projektů najdete v této aktualitě. 


Dokumenty ke stažení

  Seznam vybraných žádostí 1. výzva (pdf 34.35 KB)
  Zápis z VK 17.7.2017 - hodnocení projektů VK (pdf 167.53 KB)