Turistický festival s muzikou!
13.2.2020
Klenoty barokního sochařství v Čechách jsou tématem letního semestru VU3V
18.2.2020

Aktuality


 Vybíráte školu pro budoucího prvňáčka?

Máte doma předškoláka nebo předškolačku? Vybíráte pro něj nebo pro ni školu? Využívejte dní otevřených dveří, které školy pořádají. Podíváte se nejen do prostor školy, ale navštívit můžete i výuku. A samozřejmě se můžete zeptat přímo učitelů. Například Základní škola ve Starých Křečanech pořádá den otevřených dveří ve středu 25. března, 2020. Přijďte se podívat a jestli je to pro vás moc daleko, vyberte si den otevřených dveří ve škole blíže vašemu bydlišti.

A navíc pro vás ve středu 29. dubna, 2020 pořádáme v Městské knihovně Varnsdorf setkání  s učitelem a školním psychologem Robertem Čapkem. Tématem  besedy bude: Jak má vypadat kvalitní vzdělávání anebo jak poznat dobrou školu? Pokud Roberta Čapka zatím neznáte: Kromě psaní knih vytváří učebnice, metodické texty, píše blog a spravuje facebookové stránky „Líný učitel“. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi. Jako lektor realizuje pro různé vzdělávací organizace a ve sborovnách semináře s pedagogicko-psychologickými tématy, jako jsou: podporující, klimatické a alternativní metody, hodnocení a sebehodnocení žáků, odměny a tresty ve školní praxi, třídní a školní klima, třídní schůzky a spolupráce s rodiči a další. Vede i workshopy a webové semináře na téma „Líný učitel“.

Beseda uspořádáme v rámci projektu MAP II podpořeného Evropskou unií.

Plakátek: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLA 2020 ZŠ MŠ Staré Křečany