V národním parku to žije školními exkurzemi
7.5.2019
Propagační výstava drobného zvířectva
15.5.2019
V národním parku to žije školními exkurzemi
7.5.2019
Propagační výstava drobného zvířectva
15.5.2019

Aktuality


 


Výjezdní pracovní setkání pedagogů

 

Praktické využití smart technologií ve výuce ke zvýšení gramotností žáků bylo jedním z témat dvoudenního pracovního setkání pedagogických pracovníků škol, které proběhlo ve dnech 11.-12.4.2019 ve Cvikově. Účastníci si vyzkoušeli beetboty a ozoboty, dostali tipy na využívání dalších smart technologí ve výuce i praktické návody na přípravu žádostí o dotaci v rámci tzv. Šablon II. 

První den patřil přednáškám  a seminářům na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, kritického myšlení jako základu pro orientaci v současném světě, tématu inkluze a jak to žije v našich třídách, praktickým ukázkám IT techniky ve školách, vč. těch s možností výuky programování. Semináře vedla Mgr. Dagmar Nebuželská, konzultantka AV MEDIA a lektorka NIDV. Zveřejňujeme prezentace a další informace.

Druhý den obohatila Mgr. Jana Merhautová, zakladatelka Eko Art Therapy institutu, příspěvkem k Možnosti využití metody Eko Artefiletiky vč. praktické ukázky. Mgr. Lenka Burganová,  Odborný krajský metodik SYPO z NIDV, přispěla informacemi k Možnosti spolupráce v rámci projektu "Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů". Setkání uzavíral velmi praktický příspěvek Mgr. Ireny Koťátkové, odborné poradkyně Centra podpory a konzultantky rozvoje školy v rámci projektu SRP,  s informacemi pro příjemce k výzvě Šablony II. Zveřejňujeme prezentaci, příklady dobré praxe, metodický výklad k odměňování a prohlášení o přijatelnosti žadatele.

Vzdělávací akce probíhají v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk reg. č. žádosti:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704, který je financován z ESF prostřednictvím OP VVV.