Hledáme komunitního pracovníka
14.11.2023
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
4.12.2023
Hledáme komunitního pracovníka
14.11.2023
Dotační zpravodaj pro obce a podniky
4.12.2023

Aktuality


 


Vypisujeme výběrové řízení na koordinátora území

 

MAS Český sever, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozice KOORDINÁTOR PRO ÚZEMÍ ORP VARNSDORF A KOORDINÁTOR PRO ÚZEMÍ ORP RUMBURK s úvazkem 1,0. Přidejte se k našemu týmu a aktivně se podílejte na rozvoji regionu a realizaci projektu.

MAS Český sever je místní akční skupina, jejíž hlavním cílem je podporovat rozvoj regionu Šluknovska. Realizujeme projekty, které podporují vzdělávání, kulturu, cestovní ruch, sociální oblast, území, komunitu a podnikatele a úzce spolupracujeme s obcemi, organizacemi, institucemi ale i obyvateli.

Koordinátor pro území ORP Varnsdorf / ORP Rumburk

 • Zajišťuje komunikaci a jednání se zástupci škol / školských zařízení, se zástupci zřizovatelů za dané území ORP.
 • Identifikuje organizace zapojené do vzdělávání na daném území ORP.
 • Koordinuje a mapuje aktivity spolupráce škol a souvisejících subjektů na daném území ORP.
 • Monitoruje činnost škol / školských zařízení na daném území ORP.
 • Podílí se na zajištění společného plánování v daném území ORP.
 • Zajišťuje komunikaci se zástupci ASZ (Agentury pro sociální začleňování) za dané území ORP.

Koordinátor dále

 • Spolupracuje s projektovým manažerem, kterému je přímo podřízen; spolupracuje s koordinátorem projektu, koordinátorem aktivit a území SVL (Sociálně vyloučených lokalit) a dalšími členy RT (Realizačního týmu).
 • Připravuje podklady za dané území k jednání RT a PS (Pracovních skupin); zpracovává dílčí výstupy za svěřené území.
 • Pomáhá s administrací projektu a přípravou monitorovacích zpráv.
 • Poskytuje potřebné podněty a podklady za dané území ORP.
 • Podílí se na přípravě, revizi, vyhodnocení a zpracování analytické části MAP (Místního akčního plánu vzdělávání).
 • Spolupracuje na aktualizaci strategické části a implementační části (akčních plánech) MAP.
 • Koordinuje přenos informací v rámci daného území, předává aktuální informace o projektu a jeho výstupech.
 • Navrhuje aktivity pro sdílení dobré praxe z území.
 • Podílí se na zajištění publicity projektu – informování na webových stránkách a FB profilu projektu.
 • Dodržuje harmonogram projektu.
 • Účastní se porad, jednání a organizovaných setkáních v rámci projektu a organizace.

Požadavky

 • Spolehlivost, pečlivost a schopnost pracovat samostatně, dobré organizační schopnosti.
 • Schopnost efektivní komunikace a spolupráce v týmu.
 • Schopnost rychle reagovat na neočekávané situace, okamžitě je vyhodnotit a přijmout nezbytná opatření nebo rozhodnutí.
 • Ochota učit se novým věcem a aktivní účast na společných úkolech.
 • Zkušenosti s administrativními a organizačními pracemi v projektech jsou výhodou.
 • Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.
 • Dobrá znalost Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint atd.).
 • Řidičské oprávnění a vlastní osobní automobil.

Nabízíme

 • Hlavní pracovní poměr 1,0 úvazku, nástupní mzda: 40 000,- Kč hrubého.
 • Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2024 nebo dle dohody.
 • Místo výkonu práce: Národní 486, 407 47 Varnsdorf.
 • Flexibilní pracovní doba.
 • Přátelský kolektiv.

Jak se přihlásit  

Životopis a motivační dopis zašlete na e-mailovou adresu kracmanova@masceskysever.cz do 30. 11. 2023.
V předmětu e-mailu uveďte "Přihláška – „KOORDINÁTOR PRO ÚZEMÍ ORP VARNSDORF A KOORDINÁTOR PRO ÚZEMÍ ORP RUBMURK". Výběrové řízení proběhne formou osobního pohovoru.