Pozvánka na semináře pro žadatele IROP
15.11.2017
Termín podání žádostí o dotaci v IROP byl prodloužen do 2. února 2017
6.12.2017
Pozvánka na semináře pro žadatele IROP
15.11.2017
Termín podání žádostí o dotaci v IROP byl prodloužen do 2. února 2017
6.12.2017

Aktuality


 


Výroční konference Centra pro regionální rozvoj

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se 30. listopadu 2017 stal dějištěm výroční konference Centra pro regionální rozvoj ČR – NUTS II Severozápad. Své zastoupení na konferenci měla Krajská síť MAS Ústeckého kraje v osobě Ing. Evy Hamplové, která zde prezentovala jednak tuto organizaci, ale současně i svou „domovskou“ MAS Český sever.

 

Výroční konference Centra pro regionální rozvoj
Tisková zpráva MAS Český sever, Varnsdorf, 4. 12. 2017 

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se 30. listopadu 2017 stal dějištěm výroční konference Centra pro regionální rozvoj ČR – NUTS II Severozápad. Cílem konference bylo představení činnosti pracovišť Centra v území NUTS II, prezentace dosažených výsledků v programech, které Centrum administruje, a dále seznámení s dalšími možnostmi čerpání.

Své zastoupení na konferenci měla Krajská síť MAS Ústeckého kraje v osobě Ing. Evy Hamplové, která zde prezentovala jednak tuto organizaci, ale současně i svou „domovskou“ MAS Český sever, která má své sídlo ve Varnsdorfu a v níž zastává funkci vedoucí pracovnice SCLLD (komunitně vedeného místního rozvoje).

Na programu bylo zhodnocení činnosti IROP v Ústeckém a Karlovarském kraji, zhodnocení Evropské územní spolupráce Cíle 2 za uplynulé období, prezentace realizovaného projektu EÚS z Cíle 2 s názvem Archeomontan 2018 a představení Fondu malých projektů Euroregionu Labe.

Paní Ing. Eva Hamplová vystoupila se svým příspěvkem v odpolední části programu, věnované integrovaným nástrojům v Integrovaném regionálním operačním programu (na snímku z konference).

Předposlední bod konference zahrnoval prezentaci realizovaných projektů IROP, závěr byl věnován diskusi přítomných.

Dana Dudková

Kancelář MAS Český sever, z. s.
info@masceskysever.cz
www.masceskysever.cz