Úvěr COVID pro malé a střední podnikatele
18.3.2020
Klimatická změna I: sucho (manuál pro starosty)
19.3.2020


 


Na Šluknovsku vzniknou nová pracovní v rámci dotace na podporu sociálního podnikání

V čtvrtek 12. března zasedala hodnotící komise MAS Český sever, z.s., která posuzovala 3 žádosti o dotaci  na Podporu sociálního podnikání III. v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Žádosti byly podány v rámci Výzvy číslo: A74/03_16_047/CLLD_16_01_039 a celková alokace na výzvu činí 4 665 500 Kč. Smyslem  výzvy je  snížení míry nezaměstnanosti na Šluknovsku a to především u osob dlouhodobě nezaměstnaných,  evidovaných na Úřadu práce a u osob hendikepovaných žijících v tomto regionu.

Komise zodpovědně posoudila všechny potřebné náležitosti  žádostí  a k podpoře byl vybrán Sociální podnik PPikanto.

Sociální podnik PPikanto (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016083)

Firma zabývající se výrobou  zeleninových a ovocných zavařenin a hotových jídel vytvoří 4 pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením na Šluknovsku, přesněji v 1 nově vzniklém sociálním podniku v Jiřetíně pod Jedlovou. Jedná se o přerod stávající firmy  - tzn. rozšíření její kapacity, včetně  rozšíření výroby produktů. Celkové způsobilé výdaje jsou 4 665 500 Kč.

 

Žádost s názvem Rozšíření oboru podnikání firmy CESAR TRADE s.r.o. jako podpora zaměstnanosti města Varnsdorf (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015953)  je v zásobníku projektů kvůli nedostatku alokace MAS ČŠ.

Firma CESAR TRADE s.r.o.  se zabývá  zprostředkováním komplexního tiskového řešení, prodejem elektroniky a kancelářského vybavení.  V žádosti se zavázal  zřídit ve Varnsdorfu   integrační sociální podnik se 4 novými pracovními místy -  tj. pro osoby dlouhodobě nezaměstnané evidované na ÚP ČR a osoby se zdravotním hendikepem.  Celkové způsobilé výdaje jsou  4 630 020 Kč.

 

Projekt  č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016103  SEHORECA  - komise vyhodnotila jako nevyhovující.