„Provoz 13“ – nový sociální podnik
24.2.2020
Výzva pro regionální výrobce
1.3.2020
„Provoz 13“ – nový sociální podnik
24.2.2020
Výzva pro regionální výrobce
1.3.2020

Aktuality


 Výstava geologie a hydrologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem

Přijměte pozvání na vernisáž výstavy Geologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem, která představí výsledky projektu ResiBil.

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 10. března v 17 hodin.

Výstava potrvá do 3. dubna 2020.

Výstava Geologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem je doplněna fotografiemi Václava Sojky z Národního parku České Švýcarsko.

ResiBil je mezinárodni projekt podporovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj z Programu podpory přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Projekt probíhal v letech 2016–2020 a byl zaměřen na společnou ochranu podzemních vodních zdrojů v česko-saské příhraniční oblasti. Na řešení geologických, hydrogeologických a vodohospodářských podkladů se jako hlavni partner podílela německá strana, zastoupena Saským zemským úřadem pro životni prostředí, zemědělství a geologii (LfULG), a na české straně projektoví partneři reprezentováni Českou geologickou službou (ČGS) a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i. (VUV TGM, v.v.i.).

 

Cílem tohoto projektu bylo provedení bilance a zhodnocení možnosti dlouhodobého užívání zdrojů podzemních vod a udržitelného hospodaření s nimi v závislosti na očekávaných dopadech vlivu klimatických změn.

Muzeum Rumburk