Klíčové aktivity projektu
5.1.2018
Vytváření partnerství
7.1.2018
Klíčové aktivity projektu
5.1.2018
Vytváření partnerství
7.1.2018

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/)
prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)


MAP ORP Varnsdorf a ORP Rumburk


 


Výstupy z projektu

Strategický rámec MAP Verze 1.0

Dne 31.10.2016 byla na 2. jednání Řídícího výboru MAP ORP Varnsdorf a ORP Rumburk schválena Verze 1.0 Strategického rámce MAP, Strategický rámec byl následně zveřejněn na webu Řídícího orgánu MMR v sekci Územní dimenze v podsekci KAP/MAP.

Verze 1.0 Strategického rámce je ke stažení ZDE:

Další výstupy z projektu

  Analytická část MAP - ORP Rumburk (pdf 1.21 MB)

  Analytická část MAP - ORP Varnsdorf (pdf 1.09 MB)

  Meta-analýza stávajících strategií (pdf 759.57 KB)

  MS_4212 (xlsx 3.04 MB)

  MS_4215 (xlsx 3.03 MB)

  SWOT-3 Analýza (pdf 611.2 KB)

  ZS_4212 (xlsx 3.35 MB)

  ZS_4215 (xlsx 3.35 MB)