Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu z IROP – termín příjmu prodloužen!
30.4.2017
Aktualizace harmonogramu výzev pro IROP
20.7.2017