Návštěva v HANDWERSKAMMER v Drážďanech
27.6.2022
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
1.7.2022
Návštěva v HANDWERSKAMMER v Drážďanech
27.6.2022
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
1.7.2022

Aktuality


 


Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025

Příjem žádostí o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025 pro rok 2022 bude probíhat v období od 26. 5. 2022 do 26. 7. 2022. Ve stejném období bude přístupný také elektronický formulář žádosti.

Ústecký kraj vyzývá žadatele vymezené v čl. 2 odst. 2 Programu k podání žádostí o poskytnutí dotace z Programu na předepsaných elektronických formulářích včetně povinných příloh dle čl. 2 odst. 5, a to pro oblasti podpory vymezené v čl. 3 Programu:

Dotační titul č. 1: Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu.

Dotační titul č. 2: Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu.

Dotační titul č. 3: Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím.

Dotační titul č. 4: Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních kompostáren a/nebo jejich technického vybavení.

Dotační titul č. 5: Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Dotační titul č. 6: Podpora využití obecního kompostu
Dotační titul č. 7: Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad.

Dotační titul č. 8: Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo jeho složek.

Více info ZDE