Výzva č. 2 k předkládání žádostí o podporu z IROP – příjem žádostí byl ukončen.
20.1.2018
Aktualizace harmonogramu výzev IROP 2018
1.2.2018 


Výzva č. 1 k předkládání žádostí o podporu z IROP - příjem žádostí ukončen!