Výzva č. 3 vyhlášena
15.1.2018
Výzva č. 2 k předkládání žádostí o podporu z IROP – příjem žádostí byl ukončen.
20.1.2018