Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci bude vyhlášena 22. ledna 2018
15.1.2018
Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu z IROP byla ukončena.
15.1.2018
Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci bude vyhlášena 22. ledna 2018
15.1.2018
Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu z IROP byla ukončena.
15.1.2018 


Výzva č. 3 vyhlášena

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje v pondělí 22. ledna 2018

Výzvu č. 3 k předkládání Žádostí o dotaci,  

v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Žadatelé mohou předkládat své žádosti v souladu s Fichemi č. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 126, které tvoří součást dokumentů této výzvy. Upozorňujeme, že příslušnou fichi je nutné nejprve stáhnout do svého počítače, až poté se fiche zobrazí ke čtení (ve článku najedete myší na příslušnou fichi, kliknete na ni pravým tlačítkem a uložíte ji do svého PC). Celková alokace výzvy č. 3 činí 19 mil. Kč. 

Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, 1. patro, a to ve dnech 22. ledna až 9. března 2018. Podrobné informace jsou uvedeny v textu Výzvy č. 3 a v dalších dokumentech, které tvoří přílohu této aktuality.

Pro zájemce o dotaci uspořádáme seminář dne 6. února 2018 od 10 do 12 hodin v kanceláři MAS; v případě zájmu o účast na semináři nás kontaktujte, prosím, na info@www.masceskysever.cz. Účast na semináři je zdarma.

Oblasti podpory jsou v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. pro období 2014 - 2020 (SCLLD). Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Projekty mohou předkládat žadatelé, kteří mají bydliště, sídlo nebo provozovnu na katastrálním území obcí:

Arnoltice, Bynovec, Česká Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov, Janská, Jetřichovice, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Kamenický Šenov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, Lobendava, Ludvíkovice, Mikulášovice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Prysk, Rumburk, Růžová, Rybniště, Skalice u České Lípy, Slunečná, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Svor, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Veselé, Vilémov

Kancelář MAS Český sever, z. s.

info@www.masceskysever.cz

tel. 724 778 296


Dokumenty ke stažení

  Instrukce pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP

  Interní směrnice SCLLD - PRV 1, schválená 14.12.2017

  Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

  Kombinovaná nomenklatura (celní sazebník) od 1.1.2017

  Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP

  Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 (metodický výklad)

Pozvánka na seminář pro žadatele PRV 3. výzva

  Výzva č. 3 PRV

  Instrukce pro vygenerování formuláře ŽoD přes Portál farmáře

  19.2.1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_SCLLD pro rok 2018

  Čestné prohlášení de minimis - při podpisu Dohody

  Etický kodex

  Fiche 114

  Fiche 115

  Fiche 116

  Fiche 117

  Fiche 118

  Fiche 119

  Fiche 126