Výzva MAS na podporu komunitního života
18.3.2019
Informace pro žadatele o podaných žádostech ve 4. a 5. výzvě
6.5.2019
Výzva MAS na podporu komunitního života
18.3.2019
Informace pro žadatele o podaných žádostech ve 4. a 5. výzvě
6.5.2019


 


Výzva č. 5 k předkládání žádostí o dotaci z PRV

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje dne 23. 4. 2019 Výzvu č. 5 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2015 - 2020.

  • Termín příjmu žádostí: 23. 4. 2019 - 31. 5. 2019 prostřednictvím Portálu farmáře
  • Finální termín registrace vybraných žádostí na RO SZIF: 31. 8. 2019
  • Žádosti je možné předkládat v rámci fiche 116, 117 a 126
  • Seminář pro veřejnost a předkladatele žádostí o dotaci se koná 29. 4. 2019 v zasedací místnosti MAS Český sever, z. s. od 10 hodin
  • Podmínky dotace, úplné znění fichí, formuláře a další dokumenty tvoří přílohu této aktuality

Dokumenty ke stažení

Cestne_prohlaseni_de_minimis

Výzva č. 5 PRV

vysvetlivky_CZ NACE

Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 (metodický výklad)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 1602_18 (celní a statist. nomenklatura) Prohlaseni_o_zarazeni_podniku_do_kategorie_mikropodniku_malych_ci_strednich_podniku Prirucka_pro_zadavani_zakazek_PRV_6._kolo__verze_4__na_web

Prirucka_k_definici_mikro_malych_a_strednich_podniku_priklady Pravidla_19.2.1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje 4.3.2019

Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF_-_aktualizovano_10.4.2018

Interní směrnice SCLLD - PRV 1, aktualizace od 5. výzvy MAS

FICHE_126

FICHE_117

FICHE_116

Etický kodex člena výběrové komise MAS