Provoz kanceláře MAS v době „covidové“
17.3.2021
Webinář pro rodiče – Školní zralost a připravenost
22.3.2021
Provoz kanceláře MAS v době „covidové“
17.3.2021
Webinář pro rodiče – Školní zralost a připravenost
22.3.2021 


Výzva č. 7

MAS Český sever vyhlašuje dne 22. 3. 2021 Výzvu č. 7 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. 

Příjem žádostí: 22. 3. až 20. 5. 2021 

Registrace vybraných žádostí na RO SZIF: 31. 8. 2021

Způsob podání: Podání Žádosti o dotaci včetně povinných a nepovinných příloh v elektronické podobě probíhá zasláním na MAS prostřednictvím Portálu farmáře

Bezplatný seminář pro žadatele

  • Datum: 20. 4. 2021
  • Zahájení: 10 hod.
  • Místo: Zasedací místnost MAS Český sever, Národní 486, 407 47 Varnsdorf.
  • Upozornění: Kapacita místnosti může být omezena s ohledem na aktuálně platná vládní nařízení v souvislosti s epidemií Covid-19. Zájemcům proto doporučujeme potvrdit svou účast co nejdříve e-mailem na info@masceskysever.cz. V případě, že v plánovaném termínu neumožní aktuálně platná opatření uskutečnit seminář s prezenční účastí zájemců, proběhne seminář pouze on-line. Zájemcům, kteří potvrdí svou účast na semináři, sdělí MAS způsob připojení. 

Text výzvy, úplné znění Fichí, Pravidla 19.2.1 a další nezbytné dokumenty jsou v příloze této aktuality.

Žádosti o dotaci je možné podávat v rámci těchto Ficihí:

Číslo fiche

Název fiche

Vazba fiche na článek Nařízení EP

a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro Výzvu č. 7

114

Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1, písmeno a Investice do zemědělských podniků

4 490 840 Kč

117

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Článek 19, odstavec 1, písmeno b Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2 494 912 Kč

421

Podpora aktivit občanské společnosti - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Článek 20

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

aktivita f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

2 993 896 Kč

Dokumenty ke stažení:

Výzva č. 7

Aktualizovana_prirucka_ pro publicitu verze_5

Etický kodex člena výběrové komise MAS

fiche 114

fiche 117

fiche 421

Interní směrnice SCLLD - PRV aktualizace březen 2021

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

Postup_pro_doplneni_Zadosti_o_dotaci_pres_Portal_farmare_v_o

Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_nasl

Prace_s_prurezovymi_prilohami_v_operaci_19_2_1

Pravidla_19_2_1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_platné pro rok 2021

Prirucka_k_definici_mikro_malych_a_strednich_podniku_priklady

Prováděcí nařízení Komise (EU) 1602_18 (celní a statist. nomenklatura)

Příloha 21 - soulad projektu s plánem rozvoje obce (týká se fiche 421)

Příručka pro zadávání VŘ - Verze č. 5

Zasilani_mailovych_zprav_k_dokumentum_odesilanym_ze_SZIF_pro

Zjednoduseny_postup_pro_dolozeni_Prohlaseni_o_kategorii_podn

Zjednoduseny_postup_pro_dolozeni_příloh_aktual_zadosti_a_priloh