Výsledky hodnocení – Podpora sociálního podnikání III. v OP Zaměstnanost
18.3.2020
Inovační voucher pro firmy
24.4.2020
Výsledky hodnocení – Podpora sociálního podnikání III. v OP Zaměstnanost
18.3.2020
Inovační voucher pro firmy
24.4.2020


 


Výzva č. 8 k předkládání žádostí o podporu z IROP 

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání - Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever - text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele a prezentace.

Datum vyhlášení Výzvy č. 8: 4. 5. 2020 v 8.00 h

Příjem žádostí o podporu zahájen 4. 5. 2020 v 8.00 h

Příjem žádostí o podporu ukončen 26. 6. 2020 v 18.00 h

Seminář pro žadatele: 21. 5. 2020 od 14 h v Domě Českého Švýcarska, Krásná Lípa (kapacita zasedačky z důvodu koronaviru omezena na max. 15 osob). Svou účast oznamte na e-mail kucera@masceskysever.cz co nejdříve. Prezentace je ke stažení níže.

Pozvánka na seminář pro žadatele Výzva č. 8

Seminář MAS výzva č. 8

Projektové záměry je možné konzultovat i prostřednictvím e-mailu kucera@masceskysever.cz nebo telefonicky na 724 778 296 v době úředních hodin MAS Český sever. 

Dokumenty ke stažení

IP_MAS_Český sever_finální_1_9_2018

MAS_Český_sever_výzva č.8_final01

MAS_Český_sever_kritéria FN_výzva č.8

MAS_Český sever_věcná kritéria základní školství_výzva č.8

MAS_Český sever_věcná kritéria zájmové vzdělávání_výzva č.8

MAS_Český sever_věcná kritéria střední školství_výzva č.8