DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
2.11.2021
Fond malých projektů – Program přeshraniční spolupráce
2.11.2021
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
2.11.2021
Fond malých projektů – Program přeshraniční spolupráce
2.11.2021


 


Výzva č. 9 (ZBYTKOVÁ)

Informace o ukončení příjmu žádostí

Dne 1.11.2021 byl ukončen příjem žádosti do 9. výzvy MAS Český sever (tzv. zbytková).

Do této výzvy byly podány 3 projekty v celkové výši 2 152 785,85 Kč při alokaci 1 523 132,68 Kč.

V současné době se jedná o navýšení alokace na celkovou výši způsobilých výdajů podaných projektů.

Nyní bude probíhat formální hodnocení projektů.

 

Projektový manažer

Ing. Martin Kučera,  kucera@masceskysever.cz , tel.:724 080 577.