UDRŽITELNÁ ENERGIE
7.3.2022
Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022
9.3.2022
UDRŽITELNÁ ENERGIE
7.3.2022
Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022
9.3.2022

Aktuality


 


Výzvu na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro NNO na rok 2022

Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie Covid-19 na jejich vzdělávací výsledky, včetně podpůrné komunikace se zapojenými žáky, jejich školami a v případě nezletilých žáků s jejich zákonnými zástupci, která je nedílnou součástí doučování.

Na každého doučovaného žáka bude poskytnuta dotace v částce 6.500 Kč.

Lhůta pro podávání žádostí o poskytnutí dotace prostřednictvím elektronického informačního systém IS-NPO (https://is-npo.msmt.cz) je od 15. března 2022 do 14. dubna 2022.

Výzva ke stažení ZDE

Ostatních přílohy naleznete níže na odkazu: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-v-ramci-npo-reforma-3-2-3-doucovani-nno