Výzva Integrovaný regionální operační program


 
12.2.2018

Prodloužená Výzva č. 2 IROP byla ukončena 12. února.

Zájemce o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu upozorňujeme, že jsme prodlouženou Výzvu č 2 ukončili 12. února v 16 hodin. Prodloužení se týkalo pouze Výzvy č. 2 Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever. Důvodem pro prodloužení doby příjmu žádostí bylo navýšení absorpční kapacity podaných projektů do příslušné výzvy.
1.2.2018

Aktualizace harmonogramu výzev IROP 2018

Zájemce o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu upozorňujeme na aktualizaci harmonogramu výzev v roce 2018.
25.1.2018

Výzva č. 1 k předkládání žádostí o podporu z IROP – příjem žádostí ukončen!

Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele. Termín příjmu žádostí byl již ukončen. Seznam přijatých žádostí najdete v příloze tohoto článku.
20.1.2018

Výzva č. 2 k předkládání žádostí o podporu z IROP – příjem žádostí byl ukončen.

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele. Příjem žádostí o dotaci byl ukončen. Seznam přijatých žádostí najdete v příloze článku.
15.1.2018

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu z IROP byla ukončena.

Infrastruktura pro sociální služby a sociální bydlení – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele. Příjem žádostí byl již ukončen, do uzávěrky příjmu nebyla zaregistrována žádná žádost o dotaci.
30.4.2017

Interní postupy MAS

Řídící orgán IROP schválil návrh Interních postupů MAS Český sever po zapracování všech jeho připomínek. Tuto finální verzi pak odsouhlasilo také Představenstvo MAS v hlasování „per rollam“ dne 23.8.2017.