Výzva Integrovaný regionální operační program


 
5.12.2018

Harmonogram výzev IROP v roce 2019

Zájemcům o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu předkládáme harmonogram výzev v roce 2019, který schválilo představenstvo MAS Český sever, z. s. dne 5. 12. 2018.
5.11.2018

Informace k výzvám IROP

Vážení žadatelé, vzhledem k předpokládanému harmonogramu vyhlášení výzev 4 – 7 (srpen 2018) se do současné doby nepodařilo zajistit souhlas ŘO IROP s vyhlášením.
5.9.2018

Nové interní postupy MAS pro IROP

Představenstvo MAS schválilo dne 29. 8. 2018 s účinností od 1. 9. 2018 nové interní postupy k administraci výzev MAS v IROP.
14.7.2018

Oznámení o změně výzvy č. 1 a 2 v rámci IROP

MAS Český sever upozorňuje na změnu výzvy č. 1 a 2, která se týká navýšení celkových způsobilých výdajů na výzvu.
14.7.2018

Zápis z hlasování per rollam Představenstva MAS Český sever

Představenstvo MAS schválilo formou per rollam navýšení alokace na výzvu MAS č. 1 a č. 2 a rovněž odsouhlasilo výsledky hodnocení projektů ze dne 19.června 2018.
28.6.2018

Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci z IROP

V úterý 19. června 2018 zasedala výběrová komise MAS Český sever za přítomnosti zástupců CRR v Ústí nad Labem. Hlavním bodem jednání bylo hodnocení projektů ve Výzvě č. 1 MAS – IROP – Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever a ve Výzvě č. 2 MAS – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever.
12.2.2018

Prodloužená Výzva č. 2 IROP byla ukončena 12. února.

Zájemce o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu upozorňujeme, že jsme prodlouženou Výzvu č 2 ukončili 12. února v 16 hodin. Prodloužení se týkalo pouze Výzvy č. 2 Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever. Důvodem pro prodloužení doby příjmu žádostí bylo navýšení absorpční kapacity podaných projektů do příslušné výzvy.
25.1.2018

Výzva č. 1 k předkládání žádostí o podporu z IROP – příjem žádostí ukončen!

Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele. Termín příjmu žádostí byl již ukončen. Seznam přijatých žádostí najdete v příloze tohoto článku.
20.1.2018

Výzva č. 2 k předkládání žádostí o podporu z IROP – příjem žádostí byl ukončen.

Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele. Příjem žádostí o dotaci byl ukončen. Seznam přijatých žádostí najdete v příloze článku.
15.1.2018

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu z IROP byla ukončena.

Infrastruktura pro sociální služby a sociální bydlení – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever – text výzvy a přílohy, pozvánka na seminář pro žadatele. Příjem žádostí byl již ukončen, do uzávěrky příjmu nebyla zaregistrována žádná žádost o dotaci.