Výzva Integrovaný regionální operační program


 
28.6.2018

Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci z IROP

V úterý 19. června 2018 zasedala výběrová komise MAS Český sever za přítomnosti zástupců CRR v Ústí nad Labem. Hlavním bodem jednání bylo hodnocení projektů ve Výzvě č. 1 MAS – IROP – Bezpečnost dopravy – Udržitelná doprava v MAS Český sever a ve Výzvě č. 2 MAS – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever.
12.2.2018

Prodloužená Výzva č. 2 IROP byla ukončena 12. února.

Zájemce o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu upozorňujeme, že jsme prodlouženou Výzvu č 2 ukončili 12. února v 16 hodin. Prodloužení se týkalo pouze Výzvy č. 2 Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever. Důvodem pro prodloužení doby příjmu žádostí bylo navýšení absorpční kapacity podaných projektů do příslušné výzvy.