Ukončení výběru projektových záměrů: IROP – Výzva č. 3 – Cestovní ruch
17.5.2024
3. výzva OP TAK vyhlášena
3.6.2024
Ukončení výběru projektových záměrů: IROP – Výzva č. 3 – Cestovní ruch
17.5.2024
3. výzva OP TAK vyhlášena
3.6.2024 


Výzva MAS č. 1 

MAS Český sever vyhlásila dne 28. 5. 2024 Výzvu č. 1 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Intervence 52.77, SP Společná zemědělská politika 2021 - 2027. 

Text výzvy, specifikace fichí, pravidla SP SZP a další potřebné dokumenty tvoří přílohu této aktuality. Výzva MAS je uveřejněna také na webu SZIF ZDE.

 

Harmonogram výzvy:

  • příjem žádostí na MAS od 10. 6. do 30. 6. 2024 
  • termín finálního podání vybraných žádostí na RO SZIF 30. 9. 2024

Seminář pro zájemce: 4. 6. 2024 od 10 hodin v zasedací místnosti MAS Český sever, Národní 486, 407 47 Varnsdorf. Svou účast zaregistrujte nejpozději do 3. 6. 2024 do 12 hod. na info@masceskysever.cz. Kapacita zasedací místnosti je omezena. Vstup zdarma. Prezentace ze semináře je uveřejněna pod touto aktualitou jako součást příloh výzvy.

Konzultace v kaceláři MAS je možná od pondělí do čtvrtka v čase od 8:30 do 14:00 h pouze po předchozí telefonické domluvě konkrétního termínu a času návštěvy.

Kontaktní údaje MAS jsou uvedeny ve Výzvě č. 1.

 

Žadatelé mohou ve výzvě č. 1 předkládat své projekty v rámci těchto Fichí:

Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků

  • Zemědělské podnikání
  • Zpracování a uvádění na trh produktů
  • Nezemědělské podnikání

Alokace na Fichi 4: 10 mil. Kč

 

Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí

  • Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
  • Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
  • Drobné památky místního významu
  • Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

Alokace na Fichi 5: 10 mil. Kč

 

Přílohy:

Výzva č. 1

Způsob výběru projektů

Fiche 4

Instruktážní list k vyplnění ŽoD ve Fichi 4

Fiche 5

Instruktážní list k vyplnění ŽoD ve Fichi 5

Pravidla SZP pro konečné žadatele 2024

Interní postupy MAS pro SP SZP 2023 - 2027

ČSÚ počet obyvatel obcí MAS k 1.1.2024

Seznam podpořených žadatelů 19.2.1 PRV

Seznam podpořených žadatelů Intervence 52.77 SP SZP

vzor prohlášení - dosud nepodpořený žadatel SCLLD 2021+

vzor prohlášení - soulad projektu s rozvoj. dokumentem

Postup pro podání Žádosti o dotaci na MAS

Postup pro podání průřezové přílohy Identifikace přjemců dotací

Postup pro podání průřezové přílohy Prohlášení o velikosti podniku

Příručka pro zadávání zakázek SZP verze 1.2

Prezentace - seminář Výzva č. 1 SZP