Výzva MAS č. 3 – OP ŽP – výsadby dřevin
29.11.2019
Myslím v obrazech. Slova jsou pro mě cizím jazykem.
30.11.2019
Výzva MAS č. 3 – OP ŽP – výsadby dřevin
29.11.2019
Myslím v obrazech. Slova jsou pro mě cizím jazykem.
30.11.2019

Aktuality


 Výzva č. 2 MAS - OP ŽP - realizace sídelní zeleně

Číslo výzvy MAS: 163/05_18_128/CLLD_16_01_039

MAS Český sever vyhlásila v pátek 29. listopadu Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu z OP Životní prostředí, ve které bude možné podpořit projekty, zaměřené na realizaci sídelní zeleně.

  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2019 od 11 hod.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020 do 18 hod.
  • Alokace výzvy: 10 000 000 Kč
  • Seminář pro žadatele se koná 17. 12. 2019 od 10 hod. v zasedací místnosti MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf

Dokumenty ke stažení:

Vyzva_4.4

Interní postupy_final

Hodnotící kritéria 4.4_AOPK_JC

9_Seznam_autochtonni_dreviny

8_Standard_Vytvareni_a_obnova_tuni 4.4

7_Standard_Krajinne_travniky 4-4

6_Standard_Vysadby_ovocnych_stromu

5_Standard_Vysadba_stromu

4_Metodika_primych_neprimych_nakladu

3_NOO_MZP

1_PrZaP_23

Nová výzva – zeleň v intravilánu