EDUbus byl skvělý, roboti byli hustý
28.11.2019
Výzva MAS č. 2 – OP ŽP – realizace sídelní zeleně
29.11.2019
EDUbus byl skvělý, roboti byli hustý
28.11.2019
Výzva MAS č. 2 – OP ŽP – realizace sídelní zeleně
29.11.2019

Aktuality


 Výzva č. 3 MAS - OP ŽP - výsadby dřevin

Číslo výzvy MAS: 071/05_17_088/CLLD_16_01_039

MAS Český sever vyhlásila v pátek 29. listopadu Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o podporu z OP Životní prostředí, ve které bude možné podpořit projekty, zaměřené na výsadby dřevin. 

  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2019 od 11 hod.
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2020 do 18 hod.
  • Alokace výzvy: 5 953 560 Kč
  • Seminář pro žadatele se koná 17. 12. 2019 od 10 hod. v zasedací místnosti MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf

Dokumenty ke stažení:

Vyzva_4.3

Interní postupy_final

Hodnotící kritéria 4.3

9_Seznam_autochtonni_dreviny

6_Standard_Vysadby_ovocnych_stromu

5_Standard_Vysadba_stromu

4_Metodika_primych_neprimych_nakladu

3_NOO_MZP

1_PrZaP_23

Nová výzva – zeleň v intravilánu