Výzvy MAS Český sever z Operačním programu Zaměstnanost vyhlášeny
3.10.2017
Výzva MAS Český sever_Prevencí ke zvyšování bezpečnosti I.
15.12.2017
Výzvy MAS Český sever z Operačním programu Zaměstnanost vyhlášeny
3.10.2017
Výzva MAS Český sever_Prevencí ke zvyšování bezpečnosti I.
15.12.2017