Dotace z OP TAK
8.9.2022
KOMIKS – ROZUMOVI NA CESTÁCH
12.9.2022
Dotace z OP TAK
8.9.2022
KOMIKS – ROZUMOVI NA CESTÁCH
12.9.2022

Aktuality


 


Výzva č. 2 

MAS Český sever vyhlašuje výzvu č.2 na podporu komunitního života na venkově 2022

 

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje dne 9.9. 2022 Výzvu č.2  k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2022.

Podpora komunitního života na venkově pro území MAS Český sever je financována z Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020. Program podporuje zejména spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území místní akční skupiny v obcích Ústeckého kraje formou jednorázové neinvestiční dotace.

Příjem žádostí: 15.9.2022– 20.9.2022 do 15:00 hodin

Předpokládaná alokace na výzvu: 114.500 Kč

Výše dotace: Výše dotace je min. 10 tis. Kč, max. 20 tis. Kč pro jeden projekt. (tzn. výše způsobilých výdajů min. 11.765,- Kč a max. 23.529,50 Kč.)

  • Na realizaci projektů tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů Dotace činí 85% způsobilých výdajů.
  • Drobný dlouhodobý majetek zakoupený v rámci realizace projektů bude prokazatelně sloužit dané komunitě v obci ve veřejném zájmu. Nebude sloužit jako finanční zdroj, nebude půjčován za úplatu. Na zakoupení DDM lze využít maximálně 50% částky přidělené dotace v rámci individuální výzvy, přičemž tato finanční částka nesmí překročit 10 tis. Kč.

 

Realizace projektu: do 31. 12. 2022.

Oprávněný žadatel:

  • obec/město (na území  Ústeckého kraje)
  • církev nebo církevní organizace registrovaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
  • dobrovolný svazek obcí

Na co lze žádat:

  1. Podpora drobného komunitního života v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce)

 

Školení pro žadatele:

čtvrtek 15. 9. 2022, od 13 hod., zasedací místnost MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf.

Zájemce o účast na školení  prosíme o potvrzení účasti do 10.10. 2021 na: Yveta Slánková, tel.: 724 778 296, e-mail: slankova@masceskysever.cz

Kapacita zasedačky je omezena.

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

VÝZVA

Mapa území

Podrobný položkový rozpočet

Žádost o podporu

 

Kontakty pro poskytování informací

Kancelář MAS Český sever, z.s.: Národní 486, 407 47 Varnsdorf:

 

 

 

 

 

 

 

 

.