MAS podpořila 60 projektů ve Výzvě č. 6
22.10.2020
Wellbeing ve vzdělávání a střední článek ve školství
5.11.2020
MAS podpořila 60 projektů ve Výzvě č. 6
22.10.2020
Wellbeing ve vzdělávání a střední článek ve školství
5.11.2020

Aktuality


 


Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Oprávnění žadatel:  Oprávněný žadatel o dotaci je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Harmonogram výzvy: Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 23. října 2020 a končí dnem 8. ledna 2021.

Alokace výzvy: 5 000 000 Kč (MMR si vyhrazuje právo na změnu alokace uvedené v předchozím odstavci nebo zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků.)

Forma podpory a uznatelné náklady: Podpora se poskytuje ve formě investiční nebo neinvestiční dotace na konkrétní akci, jejímž cílem je odstraňování bariér uvnitř budov a bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Výše dotace: Dotace je poskytována do výše 50% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000,- Kč.

Na co lze žádat:

Dotační titul č. 1 - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na: odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,  odstraňování bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,  pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na: odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov,  bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,  pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Více info zde: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(1)/odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko

MAS Český sever vám ráda pomůže s přípravou této výzvy. Kontaktujte NÁS!

MAS Český sever, z. s.
Národní 486, 407 47 Varnsdorf

Web: www.masceskysever.cz

Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!

Kontaktní osoby:

Svazek obcí Českého Švýcarska a Českokamenicka

HANA KRACMANOVÁ                                                      

Email: kracmanova@masceskysever.cz                         
Telefon: +420 602 349 235                                               

Svazek obcí Sever

MARTIN KUČERA

Email: kucera@masceskysever.cz

Telefon: +420 724 080 577

Svazek obcí Tolštejn a Novoborska

MAREK HARTYCH

Email: hartych@masceskysever.cz

Telefon: +420 608 544 025